نوشته‌ها

آشنایی با مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

مسجد ایاصوفیه

مسجد ایاصوفیه یا هاقیا صوفیا یا موزه ایاصوفیه یکی از برجسته ترین آثار از نظر هنر و تاریخ معماری تاریخی در دنیا می باشد که توسط فیلین روم شرقی “هشتمین اعجاز جهان” نامیده شد. در حال حاضر سومین ساخت و سازی است که از نظر معماری،  متفاوت انجام شده است .

نمای بیرونی مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

نمای بیرونی مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

مسجد ایا صوفیه در ابتدا کلیسایی بود که در سال۳۶۰ توسط امپراتور کنستانسیوس ساخته شد که سقف آن چوبی وگسترش و توسعه  آن به صورت عمودی بوده، که در سال ۴۰۴ مورد تهاجم قرار گرفت و سوزانده شد اما کلیسا توسط امپراتور تئودوزیس۲ در سال ۴۱۵ بازسازی شد. کلیسا در روز ۱۳ ژانویه ۵۳۲ در پی شورش های عمومی (شورش نیکا)دوباره سوزانده شد و چهل روز پس از آن توسط امپراتوری جاستینینچ بازسازی آن شروع شد. این بازسازی در یک دوره کوتاه مدت پنج ساله انجام شد جاستینینچ به تمام استان هایی که تحت سلطنت او بودند دستور داد تا بهترین قطعات معماری را که در ساخت و ساز استفاده می شوند را ارسال کنند تا هاقیا صوفیا  بزرگترشود.

نمای درونی مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

نمای درونی مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

ستونها و سنگ مرمرهای مورد استفاده در ساختار از شهرهای باستانی در داخل و اطراف آناتولی و سوریه گرفته شده است. سنگ مرمر سفید که در ساختارش استفاده شده، از جزیره مرمره، پورفیری سبز از جزیره ایگریبوز، مرمر صورتی از افیون و زرد از شمال آفریقا آمده است. تمام دیوارهای حیاط سوفیا به جز آنهایی که با سنگ مرمر پوشانده شده اند با موزاییک های فوق العاده زیبا تزئین شده اند.

نمایی از زیر گنبد مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

نمایی از زیر گنبد مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه

در طول دوره روم شرقی، مسجد ایاصوفیه کلیسای امپراتوری بود و در نتیجه محل جشن گرفتن امپراتوری ها بوده است.پس از آن بعد از فتح سلطان محمد در سال ۱۴۵۳ تسخیر شد و هاقیا صوفیا  به مسجد بازسازی شد. ساختار تقویت شد و پس از این دوره به خوبی محافظت شد و به عنوان یک مسجد باقی ماند و در حال حاضر به صورت موزه مورد بازدید مسافران و توریستها قرار گرفت.

نمای مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه در شب

نمای مسجد ایاصوفیه استانبول ترکیه در شب

 

منبع: سایت توریست های ایرانی